Ograniczenia plików

» Maksymalna ilość załączników: 10
» Maksymalna wielkość załączników: 10 MB
» Dopuszczalne rozszerzenia plików:

.gif, .jpg, .jpeg, .png, .zip, .rar, .csv, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .pdf, .xml, .7z, .msg, .odt, .mp4, .pli

Zamknij okno